8 Mart Açıklaması

Bugün, tüm dünyada kadınların özgürlükleri için sesini yükselttiği, hakları için birlikte mücadele ettiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Yüzyıllardır eşitlik, özgürlük ve adalet için mücadele eden kadınların cesaretini, direnişini ve dayanışmasını selamlıyoruz.

Bugün dünyayı saran savaşların, ekonomik, politik ve çevresel krizlerin ortasında kadınlar olarak hak mücadelesi yürütüyoruz. Devletlerin silahlanma yarışına girdiği bir iklimde dünya bir savaş coğrafyasına dönüştürülmek isteniyor. Savaşa yapılan yatırımlar insan yaşamına, çevre katliamına mal olurken devletlerin ve şirketlerin kâr hırsı insanların refahını çalıyor, kadınları yoksul ve güvencesiz koşullarda yaşamaya mahkum ediyor. Dünyada yükselen ataerkil politikalar kadına yönelik şiddeti artırırken kadınların haklarını geri alma yarışına giriyor. Türkiye’de de kadınların yoksullukla, şiddetle imtihanı devam ediyor. Kimi zaman dini, kimi zaman milliyetçi, kimi zaman militarist referanslarla kadınların en temel hakları geri alınmak isteniyor. Tüm bu ataerkil politikalar toplumu bir arada tutan eşitlik, özgürlük, laiklik ilkeleri aşındırılarak uygulanmaya çalışılıyor.

Türkiyeli kadınlar olarak eşitlik, barış, özgürlük ve demokrasi talepleriyle, siyasi pazarlık konusu haline getirilen haklarımızı korumak ve güvence altına almak için bir araya geliyoruz. Her alanda eşit haklar için söz sahibi olmak istiyoruz.

  • Cinsiyet ayrımcılığını reddediyor; eğitimde ve iş hayatında eşit fırsatlar istiyoruz.
  • Kadınların ekonomik bağımsızlığını destekleyen politikaların uygulanmasını istiyoruz.
  • Evde, işte ve sokakta, kamusal alanlarda can güvenliğimizden endişe etmeden, şiddetten uzak bir şekilde yaşamak istiyoruz. 
  • Cinsiyetimiz nedeniyle maruz kaldığımız şiddeti değil, özgürlüğümüzü konuşmak istiyoruz.
  • Bedenlerimiz üzerindeki denetim ve sınırlamalara karşı çıkıyoruz
  • Silahların gölgesinde değil, barışın aydınlığında yaşamak istiyoruz.

Feminist Kadın Çevresi olarak tüm bu taleplerimizi gerçekleştirmenin yolunun kadınların birlikte örgütlü mücadelesinden geçtiğine inanıyor; her sınıftan, ırktan, etnik kimlikten, inançtan, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kadınların özgürlük mücadelesini selamlıyoruz. Kadınların birbirine sahip çıktığı nice 8 Martlara. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun…