Joan Wallach Scott: Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi, Sonbahar 2023’te yayımlanacak 44. sayısında dünyada ve Türkiye’de siyasi ve kültürel etkisi gittikçe artan toplumsal cinsiyet karşıtı politikaları ve bu politikalara verilen feminist yanıtları ele alıyor. Derginin yazar-okur buluşmalarının bu yılki başlığı “Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri.” Serinin ilk konuğu ise “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” başlıklı konuşmasıyla feminist tarihçi Joan Wallach Scott.

Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri

2006 yılından itibaren internette yayınlanan Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar  Dergisi  feminist aktivizm ile feminist kuramın buluşabileceği, birbirini besleyebileceği bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

Derginin Sonbahar 2023’te yayımlanacak olan 44. sayısının konusu, dünyada ve Türkiye’de siyasi ve kültürel etkisi gittikçe artan toplumsal cinsiyet karşıtı politikalar ve bu politikalara karşı ortaya çıkan feminist yanıtlar olacak. Yeni sayıda toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin söylem, strateji ve politikalarını analiz eden ve bu politikaların karşısında haklarını korumak ve yeni kazanımlar elde etmek üzere mücadele eden feminist hareketlerin deneyimlerini tartışan metinlere yer verilecek.

Dergi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dosya teması etrafında yazar-okur buluşmalarına devam ediyor. Bu buluşmalarda toplumsal cinsiyet karşıtı söylemlerin ve politikaların hayatlarımıza, feminist eyleme ve bilgi üretim süreçlerine etkilerini dergide yer alacak yazarlarla birlikte değerlendirmeyi hedefliyor. “Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri” başlıklı etkinlik serisinin ilk konuğu ise “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” başlıklı konuşmasıyla feminist tarihçi Joan Wallach Scott.

Joan Wallach Scott “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” başlıklı konuşmasında toplumsal cinsiyete ve cinselliğe dair eğitimin neden tüm dünyada otoriter politikacılar için bu kadar önemli bir konu haline geldiğini sorgulayacak. Toplumsal cinsiyet karşıtı tepkinin ideolojik temeli nedir?  Bu tepkinin hem psişik hem de siyasi çekiciliği nedir? sorularına yanıt arayacak. Konuşma üç bölümden oluşacak.  Birinci bölümde, toplumsal cinsiyet çalışmalarına yönelik saldırıyı, kamu yükseköğretimini araçsal amaçlara (mesleki eğitim, ekonomik kalkınma, teknik yenilik) yöneltmeye ve bir zamanlar (en azından bir ideal olarak) misyonunun merkezinde yer alan eleştirel bilgi üretiminden uzaklaştırmaya yönelik daha kapsamlı bir çaba bağlamında inceleyecek.  İkinci bölümde, tepkinin ideolojik temellerini, özellikle de toplumsal ve siyasi örgütlenmenin “doğal” temeli olarak ataerkil çekirdek aileyi öne çıkarmasını tartışacak.  Üçüncü bölümde ise toplumsal cinsiyetin değişebilirliğine ve sabitlenemezliğine ilişkin feminist anlayışların, otoriter yöneticilerin seçmenlerini harekete geçirmede kilit bir bileşen haline gelen Tanrı, Doğa ya da bazen sadece ‘sağduyu’ adına yapılan erkeklik savunularını nasıl tehdit ettiğini ele alacak.

Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri etkinlikleri Friedrich Ebert Stiftung’un desteğiyle gerçekleşiyor. Etkinliklerin dili İngilizcedir, Türkçe simultane çeviri olacaktır.

27 Nisan Perşembe günü saat 19:30’da çevrimiçi gerçekleşecek Joan Wallach Scott’un Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepkibaşlıklı konuşmasına bu link üzerinden kayıt yaptırarak katılabilirsiniz:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XZbLw4RoS6eP8pXHCxBg3A#/registration

 

Joan Wallach Scott Hakkında

Joan Wallach Scott, Princeton, New Jersey’deki İleri Araştırma Enstitüsü’nde emeritus profesördür. “Gender, a Useful Category of Historical Analysis” (Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi) adlı klasikleşmiş makalenin ve yakın dönemde yazdığı Knowledge, Power, and Academic Freedom (Bilgi, İktidar, ve Akademik Özgürlük) ve On the Judgment of History (Tarihin Yargısı Üzerine) başlıklı kitapların yazarıdır. History of the Present: A Journal of Critical History (Bugünün Tarihi: Eleştirel Tarih Dergisi)’nin kurucu editörüdür. Yazarın Türkçede yayınlanmış iki kitabı BGST Yayınları’ndan çıkan Feminist Tarihin Peşinde ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan Örtünmenin Siyaseti kitaplarıdır. Kendisi Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi’nin danışma kurulunda yer almaktadır.

 

Bizi takip etmek için:

 

www.feministyaklasimlar.org

https://www.instagram.com/feministyaklasimlar/

https://www.facebook.com/feministyaklasimlar/

https://twitter.com/feministyaklas

https://www.youtube.com/@feministyaklasimlar