Neoliberalizm, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejiler

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi, Sonbahar 2023’te yayımlanacak 44. sayısında dünyada ve Türkiye’de siyasi ve kültürel etkisi gittikçe artan toplumsal cinsiyet karşıtı politikaları ve bu politikalara verilen feminist yanıtları ele alıyor. Derginin yazar-okur buluşmalarının başlığı “Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri.” Geçtiğimiz Nisan’da gerçekleşen serinin ilk etkinliğinde konuğumuz “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” başlıklı konuşmasıyla feminist tarihçi Joan Wallach Scott olmuştu.

12 Ekim’de düzenlenecek olan ikinci seminerin konukları ise “Neoliberalizm, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejiler” başlıklı konuşmaları ile Jenny Gunnarsson Payne ve Sofie Tornhill olacak.

2006 yılından itibaren internette yayınlanan Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar  Dergisi  feminist aktivizm ile feminist kuramın buluşabileceği, birbirini besleyebileceği bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. Feminist Yaklaşımlar Dergisi’nin Sonbahar 2023’te yayımlanacak olan 44. sayısının konusu, dünyada ve Türkiye’de siyasi ve kültürel etkisi gittikçe artan toplumsal cinsiyet karşıtı politikalar ve bu politikalara karşı ortaya çıkan feminist yanıtlar olacak. Yeni sayıda toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin söylem, strateji ve politikalarını çözümleyen ve bu politikaların karşısında haklarını korumak ve yeni kazanımlar elde etmek üzere mücadele veren feminist hareketlerin deneyimlerini tartışan metinlere yer verilecek.

Dergi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yazar-okur buluşmalarına devam ediyor. Bu buluşmalarda toplumsal cinsiyet karşıtı söylemlerin ve politikaların hayatlarımıza, feminist eyleme ve bilgi üretim süreçlerine etkilerini çeşitli ülkelerden katılımcılarla birlikte değerlendirmeyi hedefliyor. 12 Ekim Perşembe 19.30’da gerçekleşecek olan “Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri” başlıklı etkinlik serisinin ikinci konukları “Neoliberalizm, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejiler” başlıklı konuşmalarıyla Jenny Gunnarsson Payne ve Sofie Tornhill olacak. Konuşmanın özeti aşağıdaki gibidir:

Sol-feminist ve kuir siyaset, bir yandan neoliberalizmin ve kurumsal şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve cinsel çeşitliliği kuşatması ile, diğer yandan ise (neo)muhafazakâr bir toplumsal cinsiyet karşıtı seferberliğin ortaya çıkması ile  birçok bağlamda kendini ikili bir açmaz içinde buluyor. Toplumsal cinsiyet karşıtı söyleme göre, feminist ve kuir siyaset genellikle küresel şirketler tarafından desteklenir ve yayılır. Dolayısıyla, milliyetçi aşırı muhafazakâr hareketlerin neoliberal hegemonyaya ve siyasi ve ekonomik elitlere giderek daha fazla meydan okuduğu bir dönemde, ilerici sol hareketlerin toplumsal cinsiyet karşıtı söylemin aslında şirketlerin sahip olduğu güce dair bir eleştiriye dayandığını özellikle anlamalarına ihtiyaç vardır. Bu konuşma, Kanada merkezli aşırı muhafazakâr LifeSite internet sitesini analiz eden “The Enemy’s Enemy (Düşmanın Düşmanı)” başlıklı makalemiz üzerine inşa edildi. Konuşma, düzen karşıtı sağ retoriğin ideolojik ‘kavrayışını’ incelemek üzere, LifeSite internet sitesi örneğini cinsel çeşitlilik ve LGBTQ haklarını tehdit eden diğer toplumsal cinsiyet karşıtı hareket örnekleriyle ilişkilendirmektedir. Böylelikle, ikili açmazın daha geniş ölçekteki sonuçlarına değinmek, bir başka deyişle sol-feminist ve kuir siyasetin nasıl neoliberal ve şirketleşmiş (sözde)feminizmi destekleme hatasına düşmeden gerici toplumsal cinsiyet karşıtı politikalara cevap oluşturabileceğini tartışmak istiyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri, Friedrich Ebert Stiftung’un desteğiyle gerçekleşiyor. Etkinliklerin dili İngilizcedir, Türkçe simultane çeviri olacaktır.

12 Ekim Perşembe günü saat 19:30’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan “Neoliberalizm, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejiler” başlıklı konuşmaya bu link üzerinden kayıt yaptırarak katılabilirsiniz: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KNEBg4ujQd-94vzRE-Rfyw#/registration

 

Konuşmacılar Hakkında

 Jenny Gunnarsson Payne İsveç Södertörn Üniversitesi Tarihsel ve Güncel Araştırmalar Bölümü’nde öğretim görevlisidir.

Sofie Tornhill İsveç Linnaeus Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Toplumsal Araştırmalar Bölümü’nde öğretim görevlisidir.

 Bizi takip etmek için:

www.feministyaklasimlar.org

https://www.instagram.com/feministyaklasimlar/

https://www.facebook.com/feministyaklasimlar/

https://twitter.com/feministyaklas

https://www.youtube.com/@feministyaklasimlar