Haklarımızdan da Mücadelemizden de Vazgeçmeyeceğiz!

Kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına sahip olma mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak, mücadelemiz ve dayanışmamız sayesinde eşitlik yönünde siyasal ve toplumsal değişimi sağlayacak anayasal ve yasal reformların gerçekleşmesini ve ilgili mekanizmaların kurulmasını sağladık.

Bu tarihteki köşe taşları niteliğinde olan birkaç örnek:

1841- Kadı önünde evlenme hakkı

1845- Köle-cariye satın alma yasağı

1856- Kızlara mirastan hak verilmesi

1860’lar- Kızlar için rüştiye (ortaokul) mektebi, ilköğretimde eşitlik, kız öğretmenokullarının açılması

1917– İslam hukukunda ilk aile düzenlemesi ile evlenme ve boşanmanın kayıt altına alınması

1926– Medeni Kanun

1930 ve 1934– Seçme ve seçilme hakkı

1985– BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) imzalanması

1990, 1991Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın kurulması

1998– Kadına karşı şiddetle ilgili ilk özel yasa olarak Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320)

2001, 2004, 2010– Anayasanın eşitlik (10) ve aile (41) maddelerinde yapıcı yönde değişiklikler

2002– Aile reisliğini kaldırıp eşlere eşit haklar getiren yeni Medeni Kanun

2004- TBMM’de Töre ve Namus Cinayetleri, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu kurulması

2005– Kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren yeni Türk Ceza Kanunu

2009– TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulması

2011 ve 2015 – Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) imzalanması ve Türkiye’nin dünyada imzalayan ilk ülke olarak örnek oluşturması; Türkiyeli kadınların mücadelesi sayesinde, sözleşmenin izlenmesi ile ilgili kurul olan GREVİO’nun başkanlığına 2015 yılında Türkiye’den bir kadının seçilmesi

2012- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284)

2013– Devletin ve belediyelerin kadına karşı şiddeti önlemek üzere sığınaklar açmasını sağlamak konusundaki kazanımlara ek olarak tüm illerde en az bir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin (ŞÖNİM) kurulması…

Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık, sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasının, toplumsal bir sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldık. Devletin, ulusal ve yerel eylem planları oluşturmasını sağladık.

Ancak bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklarımız ve kurumlarımız ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneği, kadınlarla ilgili tek bakanlığın adının önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.

Yıllardır, kadınların yasal ve kurumsal kazanımlarına karşı siyasi iktidar içinden ve dışından yürütülen kampanyalar, TBMM Boşanma Komisyonu Taslak Raporu ile adeta fiili bir hükümet programına dönüşmüş idi. Bu rapor ile çocuk yaşta zorla evliliklerin teşviki, çocuk istismarcılarına af, tecavüzcü ile evlendirme, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkını elinden alma, erkeklerin boşanmasını kolaylaştırma, boşanmak isteyen kadını ise (nafakasını evlilik süresine bağlayarak nafakasız bırakma tehdidi ve “aile arabulucuları” gibi yöntemlerle) boşanmaktan vazgeçirme; şiddete karşı devlet korumasını belge sunma şartına bağlama gibi düzenlemelerin önü açılmak isteniyordu.

Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür.“Aile reisliği geri getirilsin”, “çocukların velayeti babaya verilsin”, “ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin”, “kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın”, “Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin” gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak gösterilmektedir.

Söz konusu bu sürece karşı biz aşağıda imzası bulunan kadın örgütleri/grupları, mücadelelerle kazandığımız haklarımızdan, eşitlik ve özgürlük talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve sorumluları teşhir edeceğiz.

Kendi hayatlarımız hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve eşit bireyler olarak, emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerinde kurulmak istenen tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin tüm siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini siyasal/toplumsal sorumluluk almaya ve kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeğini sömürmek ve kadınları güçsüzleştirmek isteyen söylem ve politikalara karşı çıkmaya ve kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Biz kadınlar, Türkiye’nin tarih boyunca değişen erkek egemen yapılarına her zaman karşı durduğumuz gibi, bugün de karşı duracağız.

Biz kadınlar, binlerce yıllık ortak mücadele tarihimizin bize kazandırdığı bilgi, deneyim ve dayanışma ile diyoruz ki “haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!”

 1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)
 2. Adana Kadın Platformu
 3. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği
 4. Ankara Kadın Ressamlar Derneği
 5. Antakya Kadın Dayanışması
 6. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu
 7. Antalya BİZ (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği) Topluluğu
 8. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 9. Antalya Nar Kadın Dayanışması
 10. Atakent Kadın Meclisi
 11. Aydın Kadın Efeler Derneği
 12. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 13. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu (AKL-TK)
 14. Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)
 15. Barış için Kadın Girişimi
 16. Başkent Kadın Platformu Derneği
 17. Batman Helkis Kadın Platformu
 18. Bayan Yanı
 19. BEKEV-İzmir
 20. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi
 21. Birleşik Metal Kadın Komisyonu
 22. Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi
 23. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 24. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)
 25. ÇEKEV-İzmir
 26. Çiğli Kadın Platformu
 27. Çiğli Kadın Birlik Platformu
 28. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez ve 96 Şubesi
 29. Demir Leblebi Kadın Derneği
 30. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
 31. Deriteks Sendikasından Kadınlar
 32. Dicle Amed Kadın Platformu
 33. Didim Kibele Kadın Yardımlaşma Dayanışma Derneği
 34. Dikili Kadın Platformu
 35. DİSK Ege Bölge Sekreterliği Kadın Çalışmaları
 36. DİSK Kadın Komisyonu
 37. Doğu Güneydoğu İş Kadınlar Derneği (DOGÜNKAD)
 38. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
 39. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER)
 40. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi
 41. Ege Kadın Buluşması
 42. Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)
 43. Ekmek ve Gül
 44. Engelli Kadın Derneği
 45. Erktolia
 46. Eşit Yaşam Derneği
 47. EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu)
 48. Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu
 49. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 50. Ev Kadınları Derneği (EVKAD) – Adana
 51. Femin&Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
 52. Feminerva Dergi
 53. Feminist Kadın Çevresi
 54. Fethiye Çocuk İstismarını Önleme Derneği
 55. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
 56. Filmmor Kadın Kooperatifi
 57. Foça Barış Kadınları
 58. Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi
 59. Genel-İş Sendikası’ndan Kadınlar
 60. Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği
 61. Giresun Kadın ve LGBTI Platformu
 62. Giresun KESK Kadın Komisyonu
 63. Günebakan Kadın Derneği (Mersin)
 64. İlerici Kadınlar Meclisi
 65. İmece-Der’li kadınlar
 66. İmece Kadın Dayanışma Derneği
 67. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Kadın Komisyonu
 68. İnşaat ve Kadın Derneği
 69. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu
 70. İstanbul Dayanışma Platformu
 71. İstanbul Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar Grubu
 72. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)
 73. İzmir Amargi
 74. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 75. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 76. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (41 örgüt bileşeniyle)
 77. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi
 78. İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği
 79. KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı
 80. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)
 81. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ankara
 82. Kadın Çalışmaları Derneği
 83. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
 84. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 85. Kadın Dayanışma Vakfı
 86. Kadın Emeği Kolektifi
 87. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
 88. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
 89. Kadın Meclisleri
 90. Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımsevenler Derneği (KADGÜC) İzmir
 91. KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği)
 92. Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği
 93. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
 94. Kadın Partisi
 95. Kadın Yazarlar Derneği
 96. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi
 97. Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD)
 98. Kampüs Cadıları
 99. Kaos GL
 100. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Atakum
 101. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Samsun
 102. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Trabzon
 103. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
 104. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KARKADER)
 105. Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi
 106. Kazdağlı Kadınlar
 107. KAZETE
 108. KAZETE-DER
 109. KESK Kadın Meclisi
 110. Kırkyama Kadın Dayanışması
 111. Kırmızı Biber Kadın Derneği
 112. Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu
 113. Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi
 114. Koza Kadın Derneği
 115. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
 116. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği
 117. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
 118. Mardin Şahmeran Kadın Platformu
 119. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 120. Mor Dayanışma
 121. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 122. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
 123. Muğla Karya Kadın Derneği
 124. Nar Kadın Dayanışması
 125. Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi
 126. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
 127. Özgür Genç Kadın
 128. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
 129. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği
 130. Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi
 131. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
 132. Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)
 133. Sosyal Haklar Derneği’nden Kadınlar
 134. Sosyalist Kadın Meclisleri
 135. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
 136. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu
 137. TJA – Tevgera Jinen Azad
 138. Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
 139. Trabzon Cazıları
 140. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi
 141. Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği
 142. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi
 143. Türk Kadınlar Birliği (Genel Merkez ve 79 Şubesi)
 144. Türk Kadınlar Konseyi Genel Merkezi ve Şubeleri
 145. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
 146. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Genel Merkez ve 24 şubesi)
 147. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
 148. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (Genel Merkez ve 39 Kulüp)
 149. Uçan Süpürge Vakfı
 150. Uluslararası Göçmen Kadınlarla Dayanışma Derneği (UGKDD)
 151. Umutlu Kadınlar
 152. VAKAD’lı Kadınlar
 153. Van Ahtamar Kadın Platformu
 154. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)
 155. Yaşam Kadın Merkezi Derneği
 156. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
 157. Yeni Demokrat Kadın
 158. Yeniyol’dan Kadınlar
 159. Yeryüzü Kadınları – İzmir
 160. Yoğurtçu Kadın Platformu
 161. Zeytin Kadın Kooperatifi