Toplumsal Cinsiyet ve Popülist Moment Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler ve Feminist Direniş

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi, Sonbahar 2023’te yayımlanacak 44. sayısında dünyada ve Türkiye’de siyasi ve kültürel etkisi gittikçe artan toplumsal cinsiyet karşıtı politikaları ve bu politikalara verilen feminist yanıtları ele alıyor. Derginin yazar-okur buluşmalarının başlığı “Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri.” 27 Nisan’da gerçekleşen serinin ilk etkinliğinin konuğu “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” başlıklı konuşmasıyla feminist tarihçi Joan Wallach Scott olmuştu. 12 Ekim’de gerçekleşen ikinci oturumun konukları ise “Neoliberalizm, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejiler” başlıklı konuşmaları ile Jenny Gunnarsson Payne ve Sofie Tornhill oldu.

Seminer serisinin üçüncü ve son etkinliği 8 Kasım’da gerçekleşecek. Bu etkinliğin konukları “Toplumsal Cinsiyet ve Popülist Moment. Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler ve Feminist Direniş” başlıklı konuşmaları ile Agnieszka Graff ve Elżbieta Korolczuk olacak. 

2006 yılından itibaren internette yayınlanan Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi  feminist aktivizm ile feminist kuramın buluşabileceği, birbirini besleyebileceği bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. Feminist Yaklaşımlar Dergisi’nin Sonbahar 2023’te yayımlanacak olan 44. sayısının konusu, dünyada ve Türkiye’de siyasi ve kültürel etkisi gittikçe artan toplumsal cinsiyet karşıtı politikalar ve bu politikalara karşı ortaya çıkan feminist yanıtlar olacak. Yeni sayıda toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin söylem, strateji ve politikalarını çözümleyen ve bu politikaların karşısında haklarını korumak ve yeni kazanımlar elde etmek üzere mücadele veren feminist hareketlerin deneyimlerini tartışan metinlere yer verilecek.

8 Kasım Çarşamba günü 19.30’da gerçekleşecek olan “Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri” başlıklı etkinlik serisinin konukları “Toplumsal Cinsiyet ve Popülist Moment. Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler ve Feminist Direniş” başlıklı konuşmalarıyla Agnieszka Graff ve Elżbieta Korolczuk olacak.

Etkinlik Hakkında:

“Toplumsal Cinsiyet ve Popülist Moment. Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler ve Feminist Direniş”

Agnieszka Graff ve Elżbieta Korolczuk

Bu konuşma, Agnieszka Graff ve Elżbieta Korolczuk’un Anti-Gender Politics in the Populist Moment (Popülist Momentte Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Siyaset) başlıklı kitaplarındaki temel kavram ve fikirlere dair genel bir bakış sunmaktadır. Buna göre, son yıllarda toplumsal cinsiyetle alakalı (kürtaj hakları, cinsellik eğitimi, eşcinsel evlilik, vb.) haklar giderek daha etkili ve koordineli bir hal aldığı görülen küresel bir toplumsal cinsiyet karşıtı hareketin saldırısına uğradı. Yazarlar, bu kampanyaların ortak noktasının, “toplumsal cinsiyet” kavramının şeytanlaştırılması olduğunu savunuyorlar ve kampanyaların arkalarındaki aktörlerin sağ popülist partilerle işbirliği yapma eğiliminde olduğunu belirtiyorlar. Agnieszka Graff ve Elżbieta Korolczuk bu işbirliğini fırsatçı bir sinerji olarak adlandırıyor ve bunun nasıl işlediğini yakın tarihli üç vaka üzerinden gösteriyor: İspanya, Polonya ve Macaristan. Yazarlar, bu vakalar üzerinden toplumsal cinsiyet karşıtı kampanyaların ana temalarına ve arkalarındaki aktörlere bakıyor, toplumsal cinsiyet karşıtı dünya görüşünü inceliyor ve ardından popülist feminizm olarak kavramsallaştırdıkları günümüz feminist direniş dalgasına değiniyorlar. Yazarlar, araştırmalarının Polonya’daki Kadın Grevleri üzerine olduğunu, ancak – bazen 4. Dalga feminizm olarak da anılan- benzer feminist hareketlenmelerin Arjantin, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de ortaya çıktığını belirtiyorlar. Yazarlar, popülist feminizmi kapsayıcı ve çoğulcu bir siyaset olarak tanımlıyorlar. Buna göre, popülist feminizm duyguların yoğun bir şekilde işin içinde olduğu bir sürece işaret eder ve daha önce birbiriyle ilişki kurmamış kadınlar arasında yeni bir tür duygusal dayanışma oluşturur. Peki, popülist feminizm, “halkı” etkili bir şekilde yeniden tarif edebilir ve sağ kanattan yayılan etno-milliyetçi ve ataerkil imgelere meydan okuyabilir mi? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri, Friedrich Ebert Stiftung’un desteğiyle gerçekleşiyor. Etkinliklerin dili İngilizcedir, Türkçe simultane çeviri olacaktır.

8 Kasım Çarşamba günü saat 19:30’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan “Toplumsal Cinsiyet ve Popülist Moment. Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler ve Feminist Direniş” başlıklı konuşmaya bu link üzerinden kayıt yaptırarak katılabilirsiniz:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Cq-_StdbTaOc4jaggfmflQ#/registration

Konuşmacılar Hakkında

Agnieszka Graff Varşova Üniversitesi Amerikan Çalışmaları Merkezi’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Lehçe feminist denemelerden oluşan çeşitli kitaplar yazmıştır. Kitaplarından bazıları şunlardır: Świat bez kobiet (Kadınsız Bir Dünya, 2001) ve Matka feministka (Feminist Anne, 2014). Polonya ve ABD kültüründe toplumsal cinsiyet üzerine makaleleri Public Culture, Feminist Studies, Signs, East European Politics and Societies ve Journal of Modern European History gibi dergilerde yayımlanmıştır. Elżbieta Korolczuk ile birlikte kaleme aldıkları, açık-erişim olan Anti-Gender Politics in the Populist Moment (Popülist Momentte Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Siyaset, Routledge, 2022) kitabı toplumsal cinsiyet karşıtlığı ve liberal demokrasiyi tehdit eden sağ popülizmin yükselişinin temel unsurlarını incelemektedir.

Elżbieta Korolczuk Södertörn Üniversitesi’nde ve Varşova Üniversitesi Amerikan Çalışmaları Merkezi’nde sosyoloji alanında doçent olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında toplumsal hareketler, yeniden üretim politikaları, sağ popülizm ve toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler yer alır. Çalışmaları arasında Katalin Fábián ile birlikte editörlüğünü yaptığı Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia (Orta-Doğu Avrupa ve Rusya’da Ebeveyn Hareketleri, Indiana University Press, 2017) ve Kerstin Jacobsson ile birlikte editörlüğünü yaptığı Civil Society Revisited: Lessons from Poland (Sivil Topluma Yeniden Bakış: Polonya’dan Dersler, Berghahn Books, 2017) bulunur. Agnieszka Graff ile birlikte kaleme aldıkları açık erişim olan Anti-Gender Politics in the Populist Moment (Popülist Momentte Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Siyaset, Routledge, 2022) kitabında toplumsal cinsiyet karşıtlığı ve liberal demokrasiyi tehdit eden sağ popülizmin yükselişinin temel unsurlarını incelemektedir.

Bizi takip etmek için:

https://www.instagram.com/feministyaklasimlar/

https://www.facebook.com/feministyaklasimlar/

https://twitter.com/feministyaklas

https://www.youtube.com/@feministyaklasimlar