90’lı yılların başından beri İstanbul’daki kadın hareketi içinde faaliyet gösteren Feminist Kadın Çevresi (FKÇ) kültür-sanat alanında çalışma yürüten feminist […]